מתקני מינון

מתקן מינון "דוזאטרון" להזנה מרכזית

מינון "וונטורי"