מוצרי החברות KLUBER, MOBIL, ו- Z+G

מוצרי חברת MOBIL
מוצרי חברת MOBIL, הנמצאים במלאי:

MOBIL DTE 22, 24, 25, 26

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL VELOCITE #3, #6, #8, # 10

MOBIL VACTRA 1, 2, 3, 4

MOBILGEAR 600 XP 100, 150

MOBIL SHC 626, 629, 630, 632

אספקה בחביות 208 ליטר, פחים 18 ליטר, ומיכלים 5 ליטר.

 

מוצרי חברת KLÜBER

מוצרי חברת KLÜBER, הנמצאים במלאי:

ISOFLEX NBU-15           

STABURAGS NBU 8 EP

אספקה בצנצנת 1 ליטר, ותרמיל 400 מ"ל.

 

מוצרי חברת Z+G

מוצרי חברת Z+G, הנמצאים במלאי:

DIVINOL LITHOGREASE 00           

DIVINOL LITHOGREASE 000/150

אספקה בצנצנת 1 ליטר, ותרמיל 400 מ"ל.

מוצרים נוספים של החברות הנ"ל, ניתנים להזמנה, בתיאום מראש, לפי דרישה.